NEWSLETTER – September 2021


One response to “NEWSLETTER – September 2021

  1. Kemm hadt pjacir li dan l-editorjal fuq il-Klima deher flimkien ma’ l-ittra minn dawk it-turisti! U hemm hi r-risposta ghalfejn id-dinja hi kif inhi bhalissa. U, perezz illi l-kilba ghall-flus hija , nahseb jiena , forza li teghleb kull rieda tajba li juru nies ta’ rieda tajba, jiena wasalt ghall-konkluzjoni illi l-battalja ga’ tlifniha. U mhix din il-kilba biss ghaliex, biex insemmi biss ic-Cina u l-Indja, dawn iz-zewg pajjizi bi popolazzjoni ta’ iktar minn 2 biljuni bejniethom, ghad iridu jkomplu juzaw l-energija rhisa li tniggez [faham per ez] biex lill-popli taghhom, ituhom l-istess livell ta’ ghajxien li ngawdu ahna fil-Punent. Kif qal San Pawl, qabel ma nkalja l-gifen tieghu fil-bajja ta’ San Tumas, “The love of money is the route of all evil.” And our Environment has all but been swallowed up by this Evil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.