The Executive Committee

The Officials and Members of the Executive Committee of Wirt iż-Żejtun for the years 2011 and 2012 are:

Perit Ruben Abela – President

Ms Tracey Ann Vella Cumbo – General Secretary

Mr Jesmond Cutajar – Treasurer

Mr Samuel Falzon – Public Relations Officer

Mr Michael Angelo Aquilina

Dr Joseph M Buttigieg

Ms Marcelle Cannataci

One response to “The Executive Committee

  1. Antonio Bartolo

    Ms Tracey Ann Vella Cumbo, Grazzi ta l-invit ghal din iz-zjara hekk interessanti. purtroppo ma nistax inkun prezenti ghax ghandi ceremonja religjuza dak in-nhar. Nixtieq ninfurmakom li il Historical Reanactment Group of Malta, li jiena nghamel parti minnu, ma huwiex imnizzel fil-lista tghakom. Dan il Group jghamel hafna Reanactment tal-istorja tal-Francizi f’malta. Basta nghidlek li kull tielet Hadd tax-xghar nghamlu il wasla , il hakma u il konfiska mill-Knejjes, jiena il kappillan. Nissuggerilkom li tibdew tibghatulom ghal xi attivita bhal din. U mghod li jizdied in-numru tal-membri.
    Prosit u grazzi ta din il hidma kbira li tghamlu.
    Insellimlek
    Antonio Bartolo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.