(#WIZ 10) Għamluna Ġieħ: Klement Tabone

Dan huwa r-raba’ ktieb mis-sensiela “Għamlulna Ġieħ”, li qed niddedikaw lil Klement Tabone, personaġġ li għex fis-sittax u s-sbatax-il seklu. Tabone ġej minn familja tat-tajjeb li għexet f’Casal Pasqualino u barra l-ġid li ħallew u li għamlu, ħallew ukoll isimhom minqux fl-istorja ta’ beltna u ta’ pajjiżna.

F’dan il-ktieb qed nirripproduċu żewġ artikli li kien kiteb dwar il-familja Tabone u l-Knisja ta’ San Klement, il-Kanonku Dun Joe Abela fil-ktieb tal-festa tas-Soċjeta’ Mużikali Beland u l-ieħor fil-ktieb tal-festa “L-Armar” tal-Għaqda tal-Armar 25 ta’ Novembru. Minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw lil dawn iż-żewġ għaqdiet li tawna l-permess nippubblikaw dawn l-artikli.

Dr. Anton Bugeja provdilna riċerka dettaljata mmens dwar dan il-personaġġ. Permezz ta’ informazzjoni dettaljata minn diversi arkivji, wieħed seta’ jibni diversi aspetti mill-ħajja u l-istorja ta’ dan il-personaġġ.
L-aħħar artiklu huwa miktub mill-Perit Ruben Abela fejn permezz ta’ din il-kitba ta ħarsa lejn xi binjiet u tifkiriet li b’xi mod huma marbutin mal-familja Tabone u Klement innifsu. Dawn huma binjiet u tifkiriet li għadna narawhom sal-lum u ftit nobsru u napprezzaw l-istorja tagħhom u r-rabta li kellhom ma’ nies importanti li ġew qabilna.

Nemmnu li dan il-ktieb, bħat-tlieta ta’ qablu se jkompli jwassal l-għarfien dwar personaġġ ieħor Żejtuni li għamel ġieħ lil raħal twelidu. Is-sens ċiviku u l-lealta’ ta’ dan il-bniedem lejn pajjiżu għandu jkun ta’ eżempju li fuqu jimxi kull ċittadin.

Dan il-ktieb qed jiġi ppubblikat f’għeluq l-għaxar sena mit-twaqqif tal-għaqda Wirt iż-Żejtun. (Aktar informazzjoni…)

Price: €10

(NOTE: If you are from a foreign country please fill-in the form and thick the respective radio button. Do not proceed with payment as we will be replying back informing you about the postage charges. Thank you.)